Your browser does not support JavaScript!
分類清單

Recent

數據載入中...
教務處最新消息
日期 標題 單位
2020-05-26 教務處
2020-05-26 教務處
2020-05-26 教務處
2020-05-20 教務處
2020-05-19 教務處
2020-05-19 教務處
2020-05-17 教務處
2020-05-14 教務處
2020-05-11 教務處
2020-05-08 教務處
2020-05-06 教務處
2020-05-06 教務處
2020-05-04 教務處
2020-05-04 學務處
2020-04-28 教務處
2020-04-27 教務處
2020-04-27 教務處
2020-04-24 教務處
2020-04-24 教務處
2020-04-23 教務處
【重補修】課程調動:基礎化學、基礎化學II
基礎化學、基礎化學II
上課地點:自主學習教室(養一智旁邊)
原本時間:2/25~2/27 8、9節(16:00~17:50)
調整時間:3/2~3/4 8、9節(16:00~17:50)
瀏覽數  
將此文章推薦給親友